Změna v rozpisu akcí

Vánoční večírek, který se měl uskutečnit 18. prosince, bohužel musíme zrušit.
Jeho hlavní náplní mělo být totiž, stejně jako minulý rok, promítání filmu z tábora, který ovšem není hotový. Zveme vás místo toho na Večer poTříkrálový v neděli 7. ledna do klubovny. Těšit se můžete na film z tábora 2017, něco dobrého k jídlu a pití a na možnost popovídat si s Udi o oddíle. Večírek se tedy prakticky pouze posouvá. :)

Jo a už jsou fotky z Vánoční trojdenky!