Promítání filmu z tábora

Zveme vás na Večer poTříkrálový v neděli 7. ledna – promítání filmu z tábora 2017.
Kde? V klubovně!
Kdy? V 18:30!
Těšíme se!:)