Skautský dobrý skutek 2016

Od roku 2015 se Junák (jako organizace) snaží škálu možných aktivit pro všechny skauty rozšířit novou (snad) tradiční akcí Skautský dobrý skutek. Většina oddílů se nějakým způsobem samovolně dobročinně angažuje, Keya se například už dvakrát zapojila do Tříkrálové sbírky, jiné oddíly se podílejí na sbírkách jako Postavme školu v Africe, Květinový den, Společně proti leukémii. A samozřejmě, všichni děláme dobré skutky i bez hlavičky společné akce, nejen proto, že to máme v denním příkazu.logo SDS

Cílem Dobrého skutku je sjednotit všechno to dobro, které provádíme, dát mu společnou podobu a tím zdůraznit jeho význam v očích skautů samotných a i v očích veřejnosti, kterou tím ovlivníme (ať už jí přispějeme na elektrokolo, vyplejeme záhonek nebo jen zabíráme dvě odpoledne knihovnu). Škála realizace Dobrých skutků je opravdu široká. V době, kdy my jsme vyplňovali kvízy, jiní skauti sázeli stromky, opravovali kapli, potěšili pacienty LDNky, zvelebovali hřbitov nebo třeba i vytvářeli hmyzí hotel!

A co že přesně byl ten náš Dobrý skutek?

Určitě jste zaznamenali kampaň Čtení pomáhá (která mimochodem získala Českou cenu za PR), takže aspoň tušíte o co jde. Stejně si ale dovolím to ve zkratce vysvětlit. Čtení pomáhá je webová stránka s databází knih a hlavně kvízů ověřující znalost knihy. Děti od první třídy po maturanty se mohou přihlásit a kvízy vyplňovat. Za každou vyplněnou knihu získají virtuálních 50 Korun, které mohou přispět na charitu ze seznamu, který jim Čtení pomáhá nabízí. Je to prima, protože to u dětí podporuje chuť číst a i se mají možnost dovědět něco o problémech jiných.

No a my jsme se rozhodli dva výše popsané projekty spojit – tedy pod hlavičkou Skautského dobrého skutku vytvořit dětem prostor k vyplňování kvízů. Strávili jsme dvě moc prima odpoledne v knihovně, vypůjčili si spoustu zajímavých knih, zahráli si Terčino knižní pexeso nebo Nezmarovu knihovní hru a hlavně „vybrali“ více než 8300 Korun. Doufáme, že se nám podařilo děti motivovat ke čtení, trochu v nich upevnit chuť dělat dobro, snad jsme i potěšili knihovníky zvídavými skauty.

Další fotky najdete na rajčeti.

Stejně jako Junák bychom i my rádi udělali ze Skautského dobrého skutku tradiční součást našeho programu, tak nám držte palce, ať i příští rok vykoumáme nějaké prima zapojení.