kdo jsme

o nás
historie
skauting

Vítejte na společných stránkách oddílů Anpetu a Hanyetu.

Co jsme vlastně zač?

Jsme dva úzce spolupracující skautské křesťansky orientované oddíly - Anpetu a Hanyetu. Spadáme pod 7. středisko Blaník, o kterém se více dozvíte zde. Původně jsme všichni dohromady tvořili jeden velký slovutný oddíl Keya. Jelikož nás bylo stále více a více, jak dětí tak vedoucích, využili jsme příznivých podmínek, rozrostli se ve dva oddíly a otevřeli tak brány do skautského světa dalším dětem.

Více se můžete dočíst zde

Vznik samostatného oddílu Keya se datuje do roku 1993, kdy se skupinka vedoucích Protěže rozhodla vydat vlastní cestou, pročež se odtrhli a založili vlastní oddíl. Stěžejním bodem naší samostatné existence je silně indiánské zaměření, které jsme dovršili tím, že jsme přešli z podsadových stanů na tee-pee.

Více se dozvíte zde

Co je skauting?

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Více se dozvíte zde

přijímáme nové členy