Keya na Tři krále

Na začátku ledna jsme se, jako oddíl, podíleli na Tříkrálové sbírce, pod křídly modřanské Charity. K dispozici jsme měli původně 3, ve výsledku 4 kasičky, do kterých se nám podařilo vybrat celých 12 365 Kč, což je jedna zaokrouhlená sedmitisícina celkového zisku sbírky.

Peníze se využijí například pro samotné maminky s dětmi (oblečení a pomůcky do školy pro děti), ty které zasáhla přírodní katastrofa (obnova obydlí) a mnoho dalšího.

Jsme moc rádi, že jsme se s dětmi mohli zapojit, i pro ně to má určitě zajímavý rozměr, že mohou pomoci tím co umí někomu, kdo nemá v životě takové pohodlí.