Jak to bude s Otakarem? aneb Příšery mění historii

Vynalezli jsme stroj čpohrebni-insignie-POIIasu a odcestovali jsme do doby Otakara 2. Našli jsme dva rytíře a rozdělili jsme se do dvou skupin. Zjistili jsme, že královi ukradli korunovační klenoty. Museli jsme plnit úkoly, abychom získali vodítka a s pomocí vodítek našli klenoty. Byla to legrace, protože klenoty našla skupina Václava, ale skupina Jiřího je přistihla a vzala jim klenoty a dala je královi. Všichni byli odměněni velmi sladkou dobrotou. Bylo to super a moc jsem si to užila, doufám, že si to ostatní užili stejně jako já.

Skřéťa