„Homogenizace betonu nebo výběr daní?“ aneb z archivu Lemurů

Chcete zjistit, jak se píší slovníky a encyklopedie vysvětlující obskurní cizí slova? Lemuři vám to skrzeva aktivitu, kterou provozovali na jedné z družinovek, ve zkratce nastíní.

Fáze 1 – vyhlédnutí vhodného (=dostatečně mysteriózního) termínu
Fáze 2 – pokus o jeho co nejpřesnější definici
Fáze 3 – veřejné hlasování o tom, která interpretace je pravdivá

Pokud si pod tím stále neumíte nic představit, pokračujte dále ve čtení a vyzkoušejte si, jakou máte slovní zásobu…

 

Pravidla:
Níže máte vybrané vždy jedno mimořádné slovo, které jsme se snažili vysvětlit pod ním následujícími definicemi. Všechny až na jednu jsou fiktivní, z pera Lemurů. Vaším úkolem je pokusit se odhadnout, kterou z definic by se vám podařilo najít v aktuálním slovníku, tj. tu takzvaně „pravou“. Své snažení můžete konfrontovat s výsledky na dně článku.

A) Kalambúr

 1. výběrčí daní v Sumerské říši. Někdy též označovaný jako Hylogéb
 2. nástroj používaný při lití betonu k jeho homogenizaci
 3. druh tropického ovoce rostoucí v Jižní Americe
 4. velmi tlustá bunda používaná pro extrémní mrazové podmínky
 5. slovní hříčka založená na zvukové podobnosti dvou významově různých slov

B) Virilista

 1. příslušník politického směru virilismu, který se vyznačuje podporou diskriminace
 2. osoba, která je členem nějakého orgánu z titulu svého úřadu či funkce
 3. člen sekty založené v 1. pol. 20. století, jež se zabývá komunikací s mrtvými
 4. označení muže prosazujícího patriarchální společnost
 5. šermíř, který nepoužívá brnění
 6. jinak nazývaný sólový houslista

C) Ortodroma

 1. odborný název pro rozuzlení filmu
 2. přístroj, který se při operaci srdce používá ke stimulaci části aorty
 3. bodná zbraň využívaná proti kavalerii
 4. nejkratší spojnice dvou bodů na glóbu
 5. odborný název týlní kosti
 6. umělecký styl z 18. století zabývající se minulostí, vynalezen v Kyjevské Rusi
 7. gruzínský patriarchát pravoslavné církve

440px-Inzerce_Ottova_slovníku_naučného_v_Kalendáři_Zlaté_Prahy_1895

Správné odpovědi

 • A) – 5
 • B) – 2
 • C) – 4