Časté dotazy

…aneb to, co vás zajímá, formou otázek a odpovědí.
Pokud zatím nemáte se skautingem žádné zkušenosti a hledáte základní informace o organizaci Junáka, zkuste nejdřív nahlédnout do sekce Skauting.

1. Co znamená, že je KEYA křesťanský oddíl?

Většina členů oddílu, dětí i vedoucích, je katolického vyznání. Během tábora a vícedenních akcí se v neděli účastníme mše a zvykem je i krátká zpívaná modlitba před každým společným jídlem. Duchovní rozměr výchovy dětí v našem oddíle je přirozený, založený na skautském mravním ideálu, který zahrnuje otevřenost a toleranci. Dítě se v našem oddíle bude cítit dobře bez ohledu na svou víru.

2. Kolik bude skautování stát?

Jsme součástí neziskové organizace Junák – český skaut, z. s. a z vybíraných peněz a příspěvků se hradí pouze náklady na činnost oddílu. Skautovací náklady jsou několikeré povahy:

I. Roční příspěvek 610 Kč se platí vždy v lednu, kdy probíhá registrace členů Junáka. Tato částka zahrnuje poplatky našemu středisku Blaník (viz 3. dotaz). Každé třetí či další dítě z rodiny v našem středisku má z této částky slevu 160 Kč.

II. Náklady na víkendové akce se pohybují okolo stokoruny u jednodenních akcí (příspěvek na materiál, případně jízdné), cena vícedenních výletů je vyšší. Odvíjí hlavně od toho, jak daleko jedeme (jízdenky tvoří zhruba 50-60% nákladů), kde spíme (jedná se o skautské klubovny, cena za noc a dítě se většinou pohybuje od 40 do 70 Kč) a co jíme.

III. Třítýdenní letní tábor v tee-pee stojí 3500 Kč. Bližší informace o táboře najdete zde.

3. Co z toho mají vedoucí?

Všichni vedoucí pracují jakožto dobrovolníci, což v praxi znamená, že za svou činnost nedostávají plat. Na druhou stranu mají alespoň tu výhodu, že narozdíl od dětí neplatí za účast na výpravách či trojdenkách, a částky, které vydají za tábor či registraci, jsou také výrazně nižší. Ovšem to ani zdaleka neodpovídá na otázku, „co z toho mají“, neboť jejich motivace je úplně jiná. Ve zkratce by se dalo říci, že prací pro oddíl přetavují svůj volný čas a energii do radosti ze smysluplné činnosti a bytí ve skvělém kolektivu dětí i dospělých. To je to hlavní, co z toho mají.

4. Co je to středisko?

Junák sdružuje v ČR přes 50 tisíc skautů. Děti chodí do družinek (např. Příšerky) v rámci existujícího oddílu (KEYA). Nadřízenou jednotkou oddílu je středisko (naše se jmenuje Blaník), které sdružuje vždy několik oddílů (většinou podle oblasti). Středisko je organizační jednotkou Junáka, oddíl je pouze tzv. výchovnou jednotkou (stejně tak družinky). To taky znamená, že KEYA jako oddíl nemá žádný majetek – klubovna, tee-pee i nástěnky jsou ve skutečnosti majetkem střediska :) Nadřízené organizační jednotky nad střediskem jsou junácké okresy a junácké kraje.Logo blaníku

5. Chci, aby moje dítě chodilo do oddílu. Je kapacita opravdu plná?

U nás momentálně ano, ale jen v samotném středisku Blaník, pod které spadáme, je dalších 14 oddílů. Jsou smíšené jako je ten náš, či jen dívčí nebo jen chlapecké. Na této stránce střediska najdete jejich seznam i počet členů. Stačí kliknout a bude přesměrováni na stránky jednotlivých oddílů, kde se dozvíte víc. :)

6. Jak je to s tím skautským krojem?

Jeho nejdůležitější součástí je košile. V současné době se prodávají varianty pánské i dámské, s krátkým i dlouhým rukávem (ta je typičtější). Kroj je nepostradatelný na táboře, protože se do něj převlékáme na ranní i večerní nástup. Zdobí ho různé nášivky, odznaky a další komponenty. A samozřejmě šátek. Kroj umí mluvit o všem, co máte jako skaut za sebou. Krojovou košili doplňují libovolné jednobarevné kalhoty či delší sukně. Pro víc informací zkuste Můj krojBazar.

7. Co je to STS?

Skautská Telefonní Síť. Jedná se o služby poskytované T-mobilem na základě spolupráce s Junákem. Jednoduše řečeno, jako registrovaní skauti máte vy (případně vaše rodinní příslušníci) nárok na objednání výhodných mobilních tarifů. V rámci STS si navíc voláme úplně zadarmo.