Blíží se Hra po Praze

Milí rodiče, děti a přátelé!

V úterý 17. listopadu proběhne tradiční Hra po Praze, kterou letos připravili roveři. Sraz bude v 16:00 před Kongresovým centrem Vyšehrad. Návrat bude v 19:30 téhož dne tamtéž.

S sebou nezapomeňte sebe, nějakou tu svačinku, pití, papír & tužku, teplé oblečení a šátek.
Účast svou či svého dítka prosím zaznamenejte do této tabulky  – napište ano/ne ke svému jménu.

Těšíme se na vás!
Za roverský kmen,
MÁTA