Archiv autora: Špunt

Madame Malkin bude mít zrovna 17. června zavřeno!

Dostalo vaše dítě dopis zvoucí ho ke studiu ve škole čar a kouzel v Bradavicích? Tak to potřebuje školní stejnokroj!

Nejlepší  kouzelnické hábity šije a prodává ve svém krámku v Příčné ulici Madame Malkinová. Bohužel 17. června bude mít zavřeno. Pokud jste právě na 17. června plánovali nákup školních pomůcek, nezoufejte, hábit si můžete ušít i doma – a my pro vás máme trochu inspirace! 

 

Celý příspěvek

??

Přišel vám divný dopis a nevíte si s ním rady?
Nezoufejte, leccos se může již brzy změnit…
(další informace očekávejte v pondělí)

Celý příspěvek

Skautský dobrý skutek 2016

Od roku 2015 se Junák (jako organizace) snaží škálu možných aktivit pro všechny skauty rozšířit novou (snad) tradiční akcí Skautský dobrý skutek. Většina oddílů se nějakým způsobem samovolně dobročinně angažuje, Keya se například už dvakrát zapojila do Tříkrálové sbírky, jiné oddíly se podílejí na sbírkách jako Postavme školu v Africe, Květinový den, Společně proti leukémii. A samozřejmě, všichni děláme dobré skutky i bez hlavičky společné akce, nejen proto, že to máme v denním příkazu.

Celý příspěvek

Keya na Tři krále

Na začátku ledna jsme se, jako oddíl, podíleli na Tříkrálové sbírce, pod křídly modřanské Charity. K dispozici jsme měli původně 3, ve výsledku 4 kasičky, do kterých se nám podařilo vybrat celých 12 365 Kč, což je jedna zaokrouhlená sedmitisícina celkového zisku sbírky.

Peníze se využijí například pro samotné maminky s dětmi (oblečení a pomůcky do školy pro děti), ty které zasáhla přírodní katastrofa (obnova obydlí) a mnoho dalšího.

Jsme moc rádi,

Celý příspěvek